درباره ما

شرکت گروه کارآفرینان آتورینا از زمستان ۱۳۹۵ تاسیس شده است تا بتواند مرجعی آموزشی در کنار شرکت های فروش مستقیم باشد تا بتواند به ارتقای صنعت فروش مستقیم کمک نماید.
آتورینا همت خود را بر آن نهاده است که خود تولید کننده آموزش باشد و در تمامی مراحل سعی می کند که از نسخه برداری از آموزش های دیگران دوری کند تا جایی برسد که عدم موفقیت هیچ فردی در فروش مستقیم نبود دانش نباشد.
از بهار ۱۳۹۷ بر آن شدیم تا رسانه صوتی و تصویری تاسیس نماییم تا به عنوان ابزار کمکی در کنار فعالان عرصه فروش مستقیم حضور داشته باشد. شما با عضویت در آتوریناتیوب خواهید توانست تا به بیش از سه هزار دقیقه ویديوی آموزشی دسترسی داشته باشید.
اما موضوع فراتر از این است و عضویت در آتوریناتیوب اولین قدم برای ورود به دنیای بزرگ آموزشهای کاربردی خواهد بود که قدم به قدم با حضور در فازهای بعدی این بستر خواهید توانست تا از آنها استفاده کنید.

خدمات ویژه

  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی معمولی
  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی پیشرفته (از جمله مسترمایند)
  • بهره مندی از امکان تخفیف در دوره های آموزشی (اعم از وبینار و همایش)

خدمات معمولی

  • بهره مندی از ویديوهای آموزشی معمولی