مسترکلاس 2018 (قسمت ششم) -وس لیندن- فرمول ارائه داستان به مشتری احتمالی

مسترکلاس 2018 (قسمت ششم) -وس لیندن- فرمول ارائه داستان به مشتری احتمالی

شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳:۰۰ 0 0 0 282

بیشتر بدانید :

مسترکلاس 2018 (قسمت ششم) -وس لیندن- فرمول ارائه داستان به مشتری احتمالی

ویدئوها