همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت اول

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت اول

شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲:۰۰ 0 0 0 147

بیشتر بدانید :

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت اول

ویدئوها