همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت دوم

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت دوم

شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲:۰۰ 0 0 0 140

بیشتر بدانید :

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت دوم

ویدئوها