همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت سوم

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت سوم

شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳:۰۰ 0 0 0 128

بیشتر بدانید :

همایش صحبت کردن و گوش دادن با سخنرانی جان میلتون فاگ (21 آبان 1394) - قسمت سوم

ویدئوها