هفت عادت نتورکرهای موفق با سخنرانی جان میلتون فاگ در 30 اردیبهشت 1395 (قسمت دوم)

هفت عادت نتورکرهای موفق با سخنرانی جان میلتون فاگ در 30 اردیبهشت 1395 (قسمت دوم)

شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴:۰۰ 0 0 0 109

بیشتر بدانید :

هفت عادت نتورکرهای موفق با سخنرانی جان میلتون فاگ در 30 اردیبهشت 1395 (قسمت دوم)

ویدئوها