بخش پایانی همایش خانم مارجی و آقای فاگ با پنل راهبران شرکت پنبه ریز (30 اردیبهشت 95)

بخش پایانی همایش خانم مارجی و آقای فاگ با پنل راهبران شرکت پنبه ریز (30 اردیبهشت 95)

شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴:۰۰ 0 0 0 173

بیشتر بدانید :

بخش پایانی همایش خانم مارجی و آقای فاگ با پنل راهبران شرکت پنبه ریز (30 اردیبهشت 95)

ویدئوها