مسترمایند 2017 (قسمت اول) رندی گیج -موضوع این تجارت این دایره ها نیست

جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ 0 0 0

بیشتر بدانید :

در شروع مسترمایند 2017 رندی گیج اسطوره بازاریابی شبکه ای دنیا به عنوان اولین نفر روی صحنه می رود و به ما می آموزد که موضوع این تجارت این دایره ها نیست و موضوع افرادی هستند که این دایره ها نمایانگر آنها هستند

ویدئوها